Våra

TJÄNSTER


 

Illustration 

Grundtanken är visualisering i form av en ritning, skiss, målning, fotografi eller annat verk som belyser eller dikterar information med hjälp av en grafisk representation och användningsområdena är otaliga såsom i böcker, tidskrifter, textiler, kort, kalendrar, förpackningar, visuell reklam etc.

 

logotyper

Logotyp är ett grafiskt varumärke, emblem eller symbol som vanligtvis används av kommersiella företag, organisationer och även privatpersoner som marknadsföring genom att underlätta omedelbar visuell igenkänning. Logotyper är antingen helt grafiska ikoner, en komposition av ett namn, eller en kombination av symbol och namn.

 

 

 

Layout

Layout handlar om att visuellt få ut det budskap vi vill förmedla men också att strukturera innehållet så att det blir tillgängligt och lätt att ta till sig. Grafisk design består av ett antal olika delar där varje del fyller en viss funktion. Grunden är bokstävernas form och egenskaper. Därefter kommer arrangemang av texten, val av bilder, fotografier, teckningar, diagram etc. Slutligen handlar det om att allokera text och bild på en fastställd yta, vilket kallas att göra en layout. Självfallet är den grafiska designerns konstnärliga kompetens och personlighet en viktig del i arbetet då kreativitet är en viktig del i den visuella kommunikationen. 

 

 

Reklamskyltar

Skyltar har i grunden samma funktion – att göra reklam och skapa intresse. När man utformar en reklamskylt är det viktigt att tänka igenom teckensnitt, färg, bild och form. Det är helheten som avgör om skylten når full effekt