Filosofi

I mitt arbete är det mycket viktigt att kunna förverkliga kundens drömmar, känslor och målsättningar. Detta kan uppnås genom att använda de grundläggande principerna: tanken, fantasin och inlevelsen. Det är alltid viktigt att skapa en korrekt bild av vad man gör när det gäller grafik och design, för vissa är detta konst och förmodligen i många fall är det så. Emellertid är det viktigt att förstå skillnaden mellan konstnärers och grafikers teknik. Konstnären förmedlar sina tankar oftast på ett personligt sätt medan grafikern kommunicerar och förmedlar information genom konst och form och arbetar på uppdrag av någon med uppgiften att föra ut ett speciellt budskap.

"Något litet som blir en del av något mycket större"